Nagy élmény volt ez a négy nap. Köszönöm min­denk­inek! Nagyon komoly útravalót hoz­tam mag­a­m­mal a következő idősza­kra. Már több min­dent látok, érzek, ami munkám van saját mag­a­m­mal. Az utolsó gyako­r­lat, amit „csak úgy” végeztünk szá­momra mint­egy megvilá­gosodásként hatott. Arra kérdeztem rá, hogy a következő 1 hónap­ban mit tehet­nék, hogy har­monikus­abb legyen az életem, életünk. Nos gyako­r­lati­lag egy „to do list” érkezett válaszként, a jegyzetem 100%ban érthető, használ­ható és úgy érzem tökéletes! (azon­ban nem lesz kön­nyű e szerint élni 🙂 ) Még egyszer köszönöm! Igazi kinc­set kap­tam ez alatt a 2 hétvége alatt!

S. Krisztina