Nagy élmény volt ez a hétvége, mint ahogyan a többi is. Az érzés, amikor rátalálsz a fel­tett kérdésed válaszára, amit leg­belül érzel és igaz­nak vélsz, felemelő. Hála, boldogság, és valami kic­sat­tanó öröm a szíved környékén…A pil­lanat, amiben min­den benne van:). Ez a pil­lanat, amióta az extraszensz olvasást és gyako­r­la­tokat végzem egyre sűrűbb… És ezt nem csak a gyako­r­la­tok végzése közben, vagy után érzem, hanem az élet min­den területén. Hálás vagyok az álta­la­tok kapott élményekért, tapasz­ta­la­tokért, érzésekért!!!

Á. Erika