Szi­asz­tok! Ma én is új tapasz­ta­la­tot gyűjtöt­tem azzal kapcsolatban, hogy ez a tech­nika más téren is a segít­ségünkre van. Én alapvetően elég lassú voltam, általában nem, vagy csak épph­ogy be tudtam fejezni a dol​go​zataimat​. Ma írtunk egy próbafelvételit, ame­lyet vis­zony­lag hamar be tudtam fejezni, és még jól is sik­erült. Nagyon örülök hogy elvégeztem ezt a tanfolyamot! 🙂

N. Vica
ált. isk. tanuló