Középiskolásoknak

A legtöbb középiskolás diák az érettségi előtt kap észbe és próbálja behozni min­dazt az ismeretet, ami kimaradt az évek során. Ilyenkor jelen­tkeznek legtöbben a Mes­teri Elme tanfolyamra

Men­nyivel egysz­erűbb lenne már a gim­náz­ium első évében elsajátí­tani a Mes­teri Elme tech­nikát, így több idő maradna sportra, bará­tokra, csalá­dra és az érettségi sem lenne stressz!

Úgy egyébként pedig készültök az egyetemi, főisko­lai évekre! Vagy nem így van?

G. Domokos szavaival élve:
„Én most érettségi előtt állok éppen, és úgy gon­do­ltam, hogy ez segít a felkészülés­ben. Tel­je­sen, abszolút használ­ható! A négy napos tan­folyam és az egy hét gyako­r­lás alatt, ráéreztem erre, és biz­tos vagyok benne, hogy alka­lmazni tudom a technikát.“