Érettségi előtt

Érettségi előtt – Az extraszenz technika már a középiskolai, gimnáziumi évek alatt is nagyon jól jön, segítségével a diákok képesek fénysebességre kapcsolni a tanulásban. Az érettségi meg se kottyan annak a diáknak, aki korábban nálunk tanult!

Érettséigi előtt jól jön az extraszenz technika

A legtöbb középiskolás diák az érettségi előtt kap észbe és próbálja behozni min­dazt az ismeretet, ami kimaradt az évek során. Ilyenkor jelen­tkeznek legtöbben a Mes­teri Elme tanfolyamokra, amik nagyon komoly segítséget nyújthatnak!

Men­nyivel egysz­erűbb lenne már a gim­náz­ium első évében elsajátí­tani a Mes­teri Elme tech­nikát, így több idő maradna sportra, bará­tokra, csalá­dra és az érettségi sem lenne stressz! Úgy egyébként pedig készültök az egyetemi, főisko­lai évekre! Vagy nem így van?

„Én most érettségi előtt állok éppen, és úgy gon­do­ltam, hogy ez segít a felkészülésben. Tel­je­sen, abszolút használ­ható! A négy napos tan­folyam és az egy hét gyako­r­lás alatt, ráéreztem erre, és biz­tos vagyok benne, hogy alka­lmazni tudom a technikát.“ – G. Domokos

Feltárnád elméd rejtett képességeit? Csatlakozz a Mesteri Elme hallgatókhoz!

Mesteri Elme Classic – Extraszenz Olvasás és Tanulás tanfolyam

Mesteri Elme 2.0 – Extraszenz Nyelvtanulás tanfolyam

VÁRUNK A MANTRA SZABADEGYETEM HALLGATÓI KÖZÖTT IS!